Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Tapola Oy Lihanjalostustehdas
Harjuntausta 8
33400 Tampere

tapola@tapola.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Linda Heinonen
Harjuntausta 8
33400 Tampere

linda.heinonen@tapola.fi

3. Rekisterin nimi

Tapola Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Viestejä voi lähettää myös anonyymisti.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
Nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan ainoastaan suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

7. Säännonmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Tapola Oy:n sisällä, sekä Tapola Oy:n alihankkijoiden kanssa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

13. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.