Tapola tänään

Tapola_Yritys

Tänään Tapola Oy on nykyaikainen, EU-vaatimukset täyttävä lihanjalostustehdas.

Tapola Oy työllistää tällä hetkellä n. 80 henkilöä. Liikevaihto oli vuonna 2013 n. 12 miljoonaa euroa. Myydyimmät tuotteet ovat Mustamakkara, Ylikypsä kinkku ja Savulenkki.

Tapola edelläkävijänä ympäristönsuojelussa:

Kaksi vuotta kestäneen, perusteellisen tuotantolaitoksen uudistamisen ja laajentamisen kunnianhimoinen tavoite oli toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet, joiden avulla ympäristöön joutuvia päästöjä voidaan ratkaisevasti vähentää. Tehtaamme sijainti keskellä herkkää liikealuetta asetti vielä paljon erityisvaatimuksia rakentamiselle.

Tapola Oy:n tekemät toimenpiteet, joilla ympäristöön joutuvia päästöjä ratkaisevasti vähennettiin:

Polttoöljyn käytöstä on kaikessa lämpö- ja höyryenergian tuotannossa siirrytty ympäristöä rasittamattoman nestekaasun käyttöön.

Perinteinen puuhakkeella tapahtuva tuotteiden savustus on korvattu nestesavustuksella, jolloin mitään savupiippua ei tarvita. Lisäksi ko. tekniikan johdosta uunien pesun tarve ja näin syntyvä jätevesikuorma pieneni oleellisesti.

Ympäristölle ongelmallisen freonin käytöstä on luovuttu kokonaan kylmätekniikassa.

Energiansäästö on toiminnassa mm. lauhdelämmön- ja poistoilman talteenotossa.

Jätevedestä poistetaan kiintoaineet ennen niiden laskemista kunnan verkkoon.

Kokonaisvaltainen jätteiden lajittelu joka osastolla.
Jatkuvan tiedonkeruun ja koulutuksen avulla pyrimme jatkossakin kantamaan oman vastuumme ympäristöasioissa.

Tapola Oy:lle myönnettiin vuonna 1999 Tampereen Nuorkauppakamarin ympäristöpalkinto.